سمینار آماده با عنوان خانواده ژنی پراکسیدازهای کلاس III گیاهان در قالب 21 اسلاید پاورپوینت

مطالب دیگر:
📗حفاری بدون ترانشه- اصلاح و بهسازی شبکه فاضلاب بندرعباس به روش CIPP📗جزوه آموزشی سمینار پایدارسازی گود در محیط های شهری (پایدارسازی گود به روش مهارگذاری)📗دلايل داخلي تشکيل ساواک📗خون ریزی حاد گوارشی📗اقتصاد مهندسی📗سناریو (فرنامه) ابزار یادگیری، ادراک و تصمیم سازی در سازمان های دانش بنیان📗ارزیابی سلامت پروژه های ساخت📗استفاده موثر از قوانين و مقررات برگزاري مناقصات در مديريت پروژه📗پیاده سازي فرآیند مدیریت ذي نفعان در پروژه📗PMBOK 5th Edition، تحول و یا فقط ویرایش جدید📗مهم ترین چالش های پیش رو در پروژه ها📗کارگاه تخصصی مهندسی ارزش📗بررسی شاخص هاي ریسک در پروژه هاي EPC و ارائه راهکار📗جزوه مدیریت اسناد الکترونیکی: آرشیو رقمی، تاریخچه، مشکلات و راه کارها📗مدیریت اسناد الکترونیکی: رقمی سازی آرشیوها، ضرورت ها و چالش ها📗روش هاي شناسایی ریسک در پروژه هاي ساخت📗ارزیابی و محاسبه تأخیرات ناشی از عوامل جوي در برنامه ریزي و مدیریت پیمان📗ابزارها، اختیارات و تکالیف دستگاه مناقصه گزار📗ابهامات و چالش هاي قانون برگزاري مناقصات📗ارزیابی کیفی مناقصه گران در چه صورتی لزوم دارد؟ و به چه کار می آید؟

سمینار با عنوان خانواده ژنی پراکسیدازهای کلاس III در گیاهان در قالب 21 اسلاید پاورپوینت

در این سمینار خانواده ی ژنی پراکسیدازهای کلاس III در گیاهان در قالب 21 اسلاید زیبا و حرفه ای پاورپوینت ارائه می شود. سرگفتارها عبارتند از:

معرفی پراکسیدازها، دسته بندی، پراکسیدازهای گیاهان عالی و دسته بندی آن ها